Wo liegt ... ? Wir sagen Ihnen wo es liegt !
 
  Wo liegt

Wo-liegt.de

Wo-liegt.de Top Wo liegt Fragen:

Wo liegt ... ? Wir sagen Ihnen wo es liegt! Finden Sie Top Fragen wie, Wo liegt Schnee, Wo liegt Deutschland,
Wo liegt Europa
oder Wo liegt Entenhausen

Alle Fragen im Überblick:

alMuh̨?l
Bayt ađ?ukayf
alQ?bil
D̨awr?n
alJar?h̨ī alA'l?
alJarf
Sūq Ad'?m
Arr?m
Darb alAšr?f
M?wir
Banī 'AbdasSal?m
ašŠarj
ad̨D̨ulf?n
asSirẖ?t al'Ulya
Banī H̨ar?f
alHarīšah
alWa'liyah
alAkmah
anNīl
Tarbah alBil?d
Bayt Ghufr
alH̨?yaţ
Bayt Marr?n
alAm?n
Dayr alQum?ţ
aşŞirm
alH̱ar?b
Du'?n alH̱ar?b
At T?labī
alMūdimah
alJa'amlah
alMuşayni'ah
alMah̨fad
ašŠabīliyah
Kuhaylah
alMan?ẖ
Banī Salm?n
alAbraq
al'Iqramī
H̨ajaf?t
Naws?n
alQarūd̨
asSam?'allah
alJaw?zi'ah
Qīnah
alMaš?f
al'Ar?kim
alH̱amīs
atTubaybah
alGhayl
alMad̨la'ah
al'Anīn
Aẖmūr H̱?rij
Ad Dimnah
alMukaymaniyah
Bayt Radm
Matnah
azZūr
Azz?n
alMah̨m
Ahl alYamin
H̨amar
al'Uzlah
anNuzayh?'
Šan?z̨ib
alAjlub
alMašy?f
alMuqayşich̨
asSahlah
alH̨um?'ir
W?dī Muq'ar
Muraymah alJadīdah
Aẖmūr D?ẖil
alH̱adarah
alQaryah
Bayt B?dī
alH̱arbah
alMusaymīr
Quţbayn
W?h̨ijah
alMul?h̨īţ
alHayjah
Aq?qah
alH̨abīl
asS?h̨iliyah
az̨Z̨afīr
alH̱aš'ah
al'Ufayrah
Markaz Madariyat ašŠ?hil
asSukayb?t
alMalikah
Athth?rah
azZaghfah
alH̨?wirī
alAzyūd
arRub'
alMisr?ẖ
al'Ayş
alFurs
alWusţ?
az̨Z̨uhrah asSufl?
D̨ar?ş asSufl?
Sanaf?n
asSahlah
Uw?m?
alH̱arbah
alMuh?šimah
alYatmah
Azzah
alWaz?'
arRam?'
Qar?d̨ah
Banī Mafd̨al
Rib?ţal Qal'ah
Akamat H̨ubayš
asSar?yam
al'Aqmah
alManjidah
al'Ayz
R?w?t
J?h̨işah
al'Anad
Madūdah
aşŞuh̨n
ad̨D̨ab?b
Mūra'ah
alAh̨ad
Mah̨all ašŠayẖ
alW?dī
alW?girah
arRib?ţ
ad̨D̨abr
alKudayh̨ah
Qaryat alMarkaz
Ghad̨r?n
ašŠaqb
alHibn
alA'rūq
al'Arīš
asS?qah
alMawsaţah
Dayr H̨asan
alH?malī
Q?riyah
athṮalaṯayn
alMuh̨w?lah
Yaẖtul
alQar'amah
?ī Hubayl
Surbayt A'l?
ašŠaqīr?'
Najl
alWajd
H̱irbat Afīq
Šarqī 'Ardan
Jurf Asbīl
alQudaymah
ašŠub?rah
Mah̨fal
Āl Ubayn
H̱alaqah
W?dī ađ?ir?'
alH̨aqībah
H̨aram alMar?nah
alJulh̨ah
Şabar
al'Ub?dilah asSufl?
alFişīrah
arRij?d
H̱udl?n
ad̨D̨ubbah
al'Aw?bil
Šaqbu
alQabl?
Dubbah
ad̨D̨al'ah
al'Ārid̨ah alQadīmah
Q?' alQaydī
Āl Hub?jir
alManqaţa'
alJ?hiliyah
Mad?jir
Qaryat ?īf?n
alKanb?h̨iyah
alKarb?'
aşŞalal
Jawb alAsfal
alMurqabiyah
Dayr alH̨assī
H̱ul?qah
Mawza'
Muẖīm H̱urz alUja'īn
asSaddah
alH̨uşayn
alWahţ
ašŠub?rīq
alGharr?fī
W?dī alHussayn
H̱?w
Maslaqah
Jawb alA'l?
Bayt ašŠarjī
H̨amidah
asSuwayr?
alMud̨ah
al'Uzlah
al'An?n
al'Uzlah
Āṯīn
Azz?n
alMuşall?
alHijrah
Z̨almah
alQ?rah
Banī Bakr
Mayfa'ah
Ah̨war
Jabal Adūd
Man?ẖah
asSaw?dayn
asS?kin
alH̨işn
Jarm?n
alH̨awţah
anNaz̨īr
H̨uşūn Āl Šun?n
Šuh̨ayr
alMidman
arRawd̨
Sūq ath Thalūth
D̨ah̨y?n
adDīs ašŠarqiyah
Ravno
Bare
Príkra
Havranec
Šarbov
Regetovka
Belejovce
Popro?
Parihuzovce
Rohožník
Bystrá
Ondavka
Červeňany
Oľšinkov
Krokava
Dobroslava
Potok
Valentovce
Havka
Soľník
Michalková
Dolný Kalník
Trebichava
Omastiná
Uhrovské Podhradie
Krišľovce
Vápeník
Jakušovce
Obru?né
Jarabá
Detrík
Hanková
Ondrašová
Haluzice
Krajná Porúbka
Brezovec
Livovská Huta
Liešno
Jesenské
Medvedie
Budikovany
Liptovské Beharovce
Maškovce
Nová Polianka
Pstriná
Nový Svet
Brdárka
Krná
Vavrinec
Moškovec
Bodružal
Vyšná Jablonka
Príslop
Sudince
Višňové
Ondrašovce
Prituľany
Korejovce
Starina
Hrabová Roztoka
Ratkovská Lehota
Brestov nad Laborcom
Harakovce
Runina
Kaľamenová
Vladi?a
Potô?ky
Miroľa
Dlhoňa
Ratkovská Suchá
Girovce
Kožuchovce
Ruská Voľa
Vyšný Komárnik
Závada
Jurkova Voľa
Dubni?ka
Lipovec
Zlatník
Matysová
Kyjatice
Kríže
Hrlica
Babinec
Prihradzany
Opátka
Mudrovce
Veľké Borové
Jedlinka
Žibritov
Pavľany
Cimenná
Vyšná Pisaná
Krajné Čierno
Ploské
Majere
Ižipovce
Pohronský Bukovec
Hutka
Brusník
Španie Pole
Nižná Jedľová
Šmigovec
Liptovská Anna
Cigla
Hajtovka
Ková?ová
Šuľa
Jalová
Potoky
Čremošné
Chorváty
Korunková
Bunetice
Šemetkovce
Lentvora
Moty?ky
Zálesie
Ivan?iná
Pongrácovce
Nižná Pisaná
Livov
Lipová
Selce
Mrázovce
Daletice
Pravica
Hradisko
Laskár
Gemerské Michalovce
Praha
Mládzovo
Ruská Voľa nad Popradom
Petrovo
Michajlov
Kobylnice
Zemiansky Vrbovok
Štefanovce
Tokajík
Štefurov
Zombor
Leváre
Vyšná Boca
Ižkovce
Brezovka
Selce
Ďubákovo
Kremná
Trpín
Glabušovce
Korytné
Kecerovský Lipovec
Mudroňovo
Malá Poľana
Vyšné Repaše
Lackov
Gemer?ek
Drážovce
Po?úvadlo
Potok
Karlová
Henclová
Kolbasov
Vojtovce
Jezersko
Svätuš
Livina
Bzovská Lehôtka
Zádor
Malé Straciny
Brezni?ka
Opava
Borcová
Seniakovce
Geraltov
Záborie
Gruzovce
Slavoška
Hanigovce
Tovarnianska Polianka
Ruská Kajňa
Zbudská Belá
Ďurkovce
Vagrinec
Ruská Volová
Nechválova Polianka
Drienovo
Polina
Pe?enice
Sopkovce
Vyšná Polianka
Suché Brezovo
Svidni?ka
Mi?akovce
Folkušová
Ľutov
Bacúrov
Bukovina
Lú?ka
Matovce
Ruská Bystrá
Rašice
Vyso?any
Sukov
Vyšný Tvarožec
Kožany
Bobrovník
Slizké
Dubno
Legnava
Podskalie
Dolné Mladonice
Soboš
Chrťany
Kraskovo
Lukavica
Čelkova Lehota
Turecká
Slovenské Krivé
Kesovce
Ležiachov
Ratvaj
Mikulášová
Hubovo
Osádka
Po?arová
Vyškovce
Stratená
Horné Zahorany
Gregorova Vieska
Polichno
Povrazník
Kyselica
Sása
Čierna Lehota
Petkovce
Nižný Komárnik
Brežany
Ruský Potok
Vysoká
Píla
Žiar
Bogliarka
Lešť
Repejov
Vyšný Kru?ov
Čierny Potok
Šípkov
Úhorná
Vysoká
Svetlice
Tur?ianky
Vyšný Skálnik
Koválovec
Šoltýska
Výrava
Mo?iar
Bohunice
Veľké Straciny
Fijaš
Čukalovce
Šašová
Kráľovce Krnišov
Beluj
Donovaly
Rovné
Horný Kalník
Abramová
Tekol?any
Byšta
Lažany
Vieska nad Blhom
Varechovce
Rakov?ík
Miková
Blatná Polianka
Brieštie
Žemliare
Krahule
Padarovce
Piskorovce
Lú?ina
Mošurov
Rybník
Orávka
Trnávka
Sádo?né
Oľšavce
Chvalová
Belín
Jasenovo
Petrova Lehota
Slovenské Kľa?any
Zalaba
Ordzovany
Strihovce
Malatíny
Husák
Blažovce
Giglovce
Trebejov
Nižná Boca
Bžany
Varadka
Sklabinský Podzámok
Ardovo
Opiná
Lacková
Libichava
Rafajovce
Deda?ov
Horné Mladonice
Ľuborie?ka
Dolné Strháre
Beharovce
Lipové
Poľanovce
Jestice
Kolbovce
Stretavka
Nižná Jablonka
Kozí Vrbovok
Oravce
Macov
Hosťovce
Markuška
Ren?išov
Ratkovo
Špania Dolina
Bellova Ves
Uloža
Topoľa
Palota
Černina
Záskalie
Prša
Vyšné nad Hronom
Rokytovce
Dlžín
Starý Hrádok
Makovce
Pinkovce
Nové Hony
Prosiek
Pokryvá?
Malá Lodina
Domaníky
Ďur?ové
Stankovce
Baňa
Ortuťová
Nižný Skálnik
Silická Brezová
Lenka
Višňové
Malá Franková
Gribov
Kolibabovce
Horný Badín
Janice
Baláže
Zádiel
Stráňany
Hodejovec
Tur?iansky Ďur
Oľšavka
Zbojné
Horné Plachtince
Klin nad Bodrogom
Sejkov
Rozložná
Uňatín
Martinová
Lukovištia
Kapince
Suchá Dolina
Muránska Huta
Kozelník
Trebušovce
Malé Borové
Malé Ludince
Hostišovce
Vyšný Hrabovec
Bystrá
Jalšovík
Tomášovce
Bobrov?ek
Baldovce
Horná Strehová
Nový Salaš
Súdovce
Sihla
Moštenica
Dolný Harmanec
Radvanovce
Dolný Chotár
Osadné
Trstené
Dulovo
Hincovce
Krivé
Lula
Brutovce
Klenov
Nižné Repaše
Vyšná Jedľová
Lú?ka
Či?many
Vieska
Prosa?ov
Krajná Poľana
Petrikovce
Budince
Dolné Zahorany
Lužany
Jabloňovce
Slatinka nad Bebravou
Ivanice
Iňa
Vyšný Kazimír
Slanská Huta
Budiš
Demänovská Dolina
Uhliská
Trnkov
Roškovce
Veľký Lom
Svrbice
Turík
Hendrichovce
Višňov
Veľkrop
Adidovce
Lú?ky
Levkuška
Drňa
Červený Kláštor
Blatné Revištia
Černochov
Meliata
Ba?an
Huty
Bílkove Humence
Dubová
Tašuľa
Hrušovo
Hrani?né
Porostov
Kociha
Rakša
Chudá Lehota
Slan?ík
Dražice
Bottovo
Trnovo
Bodzianske Lúky
Ha?ava
Veľký Čep?ín
Silická Jablonica
Muránska Lehota
Buclovany
Rudno
Modrovka
Ke?kovce
Vyšné Ladi?kovce
Pusté Pole
Senné
Skerešovo
Kalonda
Ardanovce
Vislava
Štefanovce
Seľany
Leštiny
Nová Lehota
Jasenovce
Valkovce
Tatranská Javorina
Oľšavka
Abrahámovce
Mlynárovce
Domadice
Rie?ka
Stará Voda
Vla?a
Kru?ov
Horný Tisovník
Dolná Ves
Chvojnica
Bo?iar
Porúbka
Petrovce
Inovce
Vojnatina
Horné Strháre
Livinské Opatovce
Ďur?oš
Biskupová
Kľak
Dekýš
Malé Raškovce
Socovce
Potônske Lúky
Kožuchov
Žíp
Svinice
Ruskovce
Širákov
Drábsko
Bielovce
Vyšné Nemecké
Chrastince
Lupo?
Konská
Tur?ok
Beňadikovce
Malá Čalomija
Drien?any
Pochabany
Kva?any
Trsťany
Hodkovce
Dubové
Pinciná
Podkylava
Turá
Zemplínske Kop?any
Nol?ovo
Diaková
Pavlova Ves
Dukovce
Soľni?ka
Žipov
Hnojné
Pleš
Miezgovce
Voľa
Orechová
Nižná Polianka
Medovarce
Kostolec
Go?altovo
Malé Zálužie
Vyšná Kamenica
Stebnícka Huta
Dolný Badín
Ľudovítová
Vršatské Podhradie
Beňatina
Veľká Lodina
?belová
Zlatno
Bor?any
Lužany pri Topli
Kochanovce
Koceľovce
Baškovce
Nemcovce
Harhaj
Kunešov
Petrovce
Krušinec
Rakytník
Paština Závada
Buglovce
Vrchteplá
Malé Zlievce
Bodorová
Sol?ianky
Babie
Stará Lehota
Košický Kle?enov
Fri?ka
Hurbanova Ves
Pavlová
Vislanka
Orešany
Nižný Orlík
Ostrov
Kremnické Bane
Šarišská Trstená
Jankovce
Lišov
Nižný Mirošov
Staškovce
Vojňany
Dúbrava
Roztoky
Belince
Nandraž
Nižný Čaj
Hronská Breznica
Háj
Studená
Jelšovec
Mikušovce
Kašov
Lomné
Ďurková
Uli?ské Krivé
Čabradský Vrbovok
Štefanovi?ová
Ve?elkov
Galovany
Becherov
Pravotice
Matiaška
Sucháň
Rovňany
Liptovský Michal
Lieskovany
Ruská Poruba
Ostrá Lúka
Píla
Janovík
Malužiná
Pašková
Nitra nad Ipľom
Tepli?ky
Cakov
Píla
Bodíky
Záhorie
Budiná
Liptovské Matiašovce
Tajná
Devi?ie
Benice
Muránska Zdychava
Hradište
Herľany
Nižná Voľa
Temeš
Šarišský Štiavnik
Krivoklát
Porúbka
Ratkovce
Kubáňovo
Zbehňov
Janov
Muľa
Lipovany
Bulhary
Remeniny
Hrašovík
Rokytov pri Humennom
Koláre
Čierne Pole
Ladzany
Ráztoka
Lopašov
Teplý Vrch
Kordíky
Lechnica
Nevidzany
Slatvina
Priekopa
Otro?ok
Lesí?ek
Konrádovce
Jazernica
Neme?ky
Horný Pial
Mašková
Vyšný Čaj
Kalinov
Neporadza
Ľubore?
Čelovce
Šandal
Repište
Podhradie
Oľšavica
Dedinky
Vlkas
Hrišovce
Kristy
Lom nad Rimavicou
Krivosúd Bodovka
Fekišovce
Hrkovce
Krtovce
Bajerovce
Jasenov
Tro?any
Bohúňovo
Lehota nad Rimavicou
Andrejová
Gemerský Sad
Šarišské Čierne
Valice
Virt
Luhyňa
Veľký Slivník
Bory
Veľopolie
Kleňany
Kiarov
Trnovec
Rimavské Zalužany
Juskova Voľa
Lopúchov
Stránska
To?nica
Štefanová
Paňa
Šuja
Medzianky
Ku?ín
Ratka
Halá?ovce
Nová Sedlica
Oľdza
Vyšné Valice
Ilija
Rakovo
Malé Vozokany
Vozokany
Brhlovce
Bodovce
Jalovec
Čechy
Bušovce
Volica
Breziny
Podhradie
Rykyn?ice
Michalok
Baška
Šiatorská Bukovinka
Revúcka Lehota
Olováry
Lehôtka
Krajná Bystrá
Tur?iansky Peter
Stak?ínska Roztoka
Vaniškovce
Veľké Chyndice
Hunkovce
Vyšný Slavkov
Rochovce
Nižné Nemecké
Bádice
Šípkové
Stebník
Tekovský Hrádok
Jastrabie pri Michalovciach
Kravany
Bunkovce
Dubinné
Norovce
Lipovník
Veľké Raškovce

Hrabov?ík
Podzám?ok
Malá Čierna
Hontianske Trsťany
Ipeľské Úľany
Hajná Nová Ves
Hrušov
Pav?ina Lehota
Telince
Žitavce
Bara
Hostovice
Vaľkovňa
Horné Chlebany
Miňovce
Miklušovce
Ladomirov
Pavlovce
Zlatá Idka
Víťazovce
Želmanovce
Priepasné
Vydrná
Turcovce
Oreské
Bajka
Ladmovce
Če?ehov
Vlkyňa
Dolné Otrokovce
Bašovce
Oľka
Rákoš
Turová
Kynceľová
Nová Kel?a
Rešov
Kružno
Jakovany
Koňuš
Štrkovec
Kotmanová
Ďur?ošík
Šarkan
Ducové
Tur?ianske Jaseno
Kamenné Kosihy
Borová
Reľov
Čabalovce
Stará Bašta
Veterná Poruba
Nemešany
Podhradík
Belža
Dolná Trnávka
Liptovské Kľa?any
Polianka
Kostoľany pod Tribe?om
Dúbrava
Slatina
Bodza
Dlhá
Olejníkov
Krížovany
Nižné Ladi?kovce
Dúbravica
Pusté Čemerné
Kusín
Turnianska Nová Ves
Veľká Čierna
Dolná Mi?iná
Nižná Sitnica
Beša
Abrahámovce
Bretejovce
Kurimany
Môl?a
Horné Dubové
Boheľov
Hosťová
Ruský Hrabovec
Vyšná Hutka
Tŕnie
Malé Kozmálovce
Veľká Franková
Rešica
Bretka
Chropov
Hviezdoslavov
Kaluža
Ozdín
Milhosť
Poliakovce
Kľa?e
Kapišová
Debra?
Čižatice
Ková?ovce
Nezbudská Lú?ka
Tichý Potok
Nová Ves
Štvrtok
Kurimka
Uzovské Pekľany
Zubné
Podhorie
Hri?ovské Podhradie
Čermany
Dobrohošť
Lehôtka pod Brehmi
Bešeňová
Horný Lieskov
Klieština
Bátorová
Chrastné
Blahová
Bor?ice
Tarnov
Stará Huta
Hlivištia
Rovensko
Osrblie
Malá Hradná
Malé Kosihy
Šivetice
Ke?ovo
Vígľašská Huta Kalinka
Malý Cetín
Horňa
Lukavica
Mlynica
Horné Pršany
Nižný Kru?ov
Rohov
Fulianka
Obišovce
Chrámec
Vyšná Rybnica
Devi?any
Forbasy
Honce
Leľa
Kľú?ovec
Kysta
Nižná Olšava
Jakubova Voľa
Gôtovany
Hrubá Borša
Bajtava
Martin?ek
Chvojnica
Torysky
Gemerské Teplice
Podhoro?
Komárovce
Malé Chyndice
Blesovce
Ka?anov
Rudinka
Horňany
Malá nad Hronom
Go?ovo
Osturňa
Vrbovka
Ratkovské Bystré
Jasenová
Sebedín Be?ov
Opatovce
Čabiny
Radošovce
Tren?
Chmeľová
Turany nad Ondavou
Vyšná Voľa
Rumince
Vyšná Sitnica
Čertižné
Zacharovce
Vyšný Orlík
Teriakovce
Ňagov
Zemplín
Figa
Kocurany
Košariská
Bukovec
Hankovce
Se?
Nižná Rybnica
Komárov
Jastrabie nad Topľou
Oľšov
Kloko?ov
Drženice
Holiare
Sulín
Čekovce
Pažiť
Havaj
Se?ianky
Šútovce
Tuhár
Vlky
Peder
Slovany
Malý Lapáš
Nová Polhora
Kosorín
Belá
Mierovo
Vyšný Klátov
Merašice
Horné Naštice
Žarnov
Sedmerovec
Suché
Vyšné Remety
Brezov
Bartošova Lehôtka
Da?ov Lom
Boldog
Žiar
Zlatá Baňa
Brezovi?ka
Nižný Lánec
Kotr?iná Lú?ka
Šambron
Janovce
Veľká Ves
Dobrá
Ba?kovík
Hudcovce
Nevoľné
Dolný Vadi?ov
Údol
Rákoš
Krásny Brod
Baškovce
Veľká Ves nad Ipľom
Vojka nad Dunajom
Veľká Čausa
Slovenská Nová Ves
Červený Hrádok
Uhorská Ves
Dunajský Klátov
Cabov
Tisinec
Hronská Dúbrava
Jakubovany
Šalov
Malá Tŕňa
Lazisko
Dvorníky V?eláre
Dolné Naštice
Chyžné
Brusnica
Magnezitovce
Henckovce
Kopernica
Hubošovce
Sklené Teplice
Malá Domaša
Tuhrina
Stan?a
Veľká Lúka
Otrhánky
Dvorec
Ľutina
Vrícko
Beňadiková
Radoma
Zboj
Hrabovka
Trnávka
Chmeľovec
Závadka
Egreš
Pro?
Lesné
Kobeliarovo
Šarišská Poruba
Karná
Gemerské Dechtáre
Petrovce
Jenkovce
Jurová
Vieska nad Žitavou
Kr?ava
Čerín
Sazdice
Čeľadince
Vieska
Nedašovce
Vojkovce
Kaľava
Doľany
Bajerov
Jamník
Patince
Medzibrodie nad Oravou
Majerovce
Sušany
Hýľov
Nahá?
Vlkovce
Ľubá
Horné Štitáre
Malý Kamenec
Červená Voda
Sútor
Lopušné Pažite
Malé Hoste
Dolná Se?
Malý Krtíš
Porúbka
Okružná
Jabloň
Lieskovec
Brezany
Duplín
Barca
Melek
Brestov
Kvakovce
Nemcovce
Babiná
Čelovce
Veľká Tŕňa
Žitná Radiša
Hažín
Mojš
Trebostovo
Sikeni?ka
Rybky
Horná Breznica
Veľké Chlievany
Danišovce
Kloko?
Malý Lipník
Porúbka
Kraľovany
Pe?eňany
Šalgo?ka
O?kov
Rimavská Baňa
Jánovce
Lipníky
Vyšný Hrušov
Kostolná Ves
Kalameny
Rovné
Banský Studenec
Lipník
Hriadky
Prietržka
Kostolná pri Dunaji
Čoltovo
Železník
Nižný Tvarožec
Kameni?any
Mestisko
Pribiš
Jalšové
Bôrka
Slaská
Ondrejovce
Kosihy nad Ipľom
Slavec
Hol?íkovce
Obeckov
Slanské Nové Mesto
Hruboňovo
Smolnícka Huta
Cigeľka
Pe?eňady
Šrobárová
Slopná
Pakostov
Veľké Pole
Staré Hory
Tvrdomestice
Brestovec
Brezolupy
Háj
Bodiná
Cho?a
Ďanová
Ďapalovce
Bertotovce
Hubina
Zemplínsky Bran?
Slatina nad Bebravou
Nižná Kamenica
České Brezovo
Horná Se?
Dedina Mládeže
Habura
Šišov
Pavlice
Krásno
Mad
Veľké Vozokany
Železná Breznica
Ov?iarsko
Studenec
Veľká Lesná
Hnilec
Šimonovce
Jablonka
Matejovce nad Hornádom
Stro?ín
Uzovce
Oreské
Slovenská Volová
Luka?ovce
Modrová
Hrašné
Timoradza
Súlovce
Komárany
Dolinka
Ku?ín
Bajany
Sedliacka Dubová
Slatinské Lazy
Šurice
Hoste
Hervartov
Šalgovce
Zbrojníky
Čeren?any
Ivachnová
Ľubovec
Lipovce
Nižná Hutka
Malé Kršteňany
Dolné Semerovce
Dlhé Stráže
Lipovník
Husiná
Meste?ko
Klubina
Horná Mi?iná
Krásna Ves
Čamovce
Dlhá nad Kysucou
Hrabovec
Horná Krupá
Ješkova Ves
Vítkovce
Hubice
Šarišské Sokolovce
Rovné
Blatné Remety
Závadka
Šútovo
Tajov
Zlatno
Sveržov
Velušovce
Blažice
Lú?ka
Čeláre
Kružná
Vojka
Gaboltov
Ko?ín Lan?ár
Veľké Zlievce
Gortva
Buzitka
Šterusy
Rudno nad Hronom
Ptrukša
Lú?ky
Vajkovce
Vini?ky
Horná Lehota
Rimavské Brezovo
Klížska Nemá
Malé Lednice
Čeľovce
Tibava
Držkovce
Rakovice
Záborské
Hrubov
Malé Ripňany
Hromoš
Nová Ves nad Váhom
Bziny
Koromľa
Letni?ie
Lascov
Hiadeľ
Lošonec
Klenová
Závada
Nižná
Čaradice
Mankovce
Zbudza
Malý Čep?ín
Dolné Lefantovce
Veľké Revištia
Nová Bašta
Poľany
Rokytov
Martin nad Žitavou
Vyšný Medzev
Hnil?ík
Igram
Trnava pri Laborci
Borinka
Vyšná Slaná
Slovenské Ďarmoty
Bá?
Dargov
Sap
Žikava
Benkovce
Roštár
Liptovský Trnovec
Ruskovce
Mokrá Lúka
Laškovce
Lesenice
Kva?any
Kšinná
Lesnica
Šindliar
Brestov
Veľké Hoste
Kalnište
Horná Ždaňa
Dolné Zelenice
Bzenica
Brunovce
Mýto pod Ďumbierom
Málaš
Štôla
Vrbová nad Váhom
Horné Trhovište
Pušovce
Gyňov
Hrabské
Pastovce
Olšovany
Tachty
Lenartovce
Tehla
Chlmec
Pozba
Ochtiná
Orovnica
Kl?ov
Malé Ozorovce
Janík
Čakanovce
Pichne
Myslina
Potvorice
Prusy
Raj?any
Jalovec
Kurov
Poluvsie
Hokovce
Beniakovce
Vyšný Kubín
Šamudovce
Látky
Hankovce
Šiba
Horná Lehota
Nýrovce
Hontianska Vrbica
Chot?a
Dubovec
Kladzany
Kružlová
Silica
Ratková
Liptovský Ondrej
Medve?ov
Lúka
Hatné
Čavoj
Štiavni?ka
Trstená na Ostrove
Bukovce
Abranovce
Jastrabá
Kuraľany
Paňovce
Radobica
Mojtín
Branovo
Tušická Nová Ves
Králiky
Čakany
Kamienka
Ihrá?
Šávoľ
Vyšný Mirošov
Uzovský Šalgov
Lackovce
Rakovnica
P?oliné
Podtureň
Príbelce
Dolný Bar
Lukov
Šurianky
Hrabovec nad Laborcom
Mlynky
Ostrý Grúň
Radvaň nad Laborcom
Podre?any
Kátov
Koplotovce
Cerovo
Suchohrad
Horné Turovce
Kolinovce
Rad
Hrádok
Radimov
Kuku?ínov
Rožňavské Bystré
Čierna Lehota
Uhorské
Ruská
Krásnovce
Kolonica
Cernina
Gran? Petrovce
Kosihovce
Kalná Roztoka
Stuľany
Maťovské Vojkovce
Zbudské Dlhé
Dolné Dubové
Malá Ma?a
Haniska
Veľké Bierovce
Štefanov nad Oravou
Veľké Slemence
Rankovce
Osuské
Dlhá Ves
Veľká Čalomija
Dolné Plachtince
Sklabiňa
Zliechov
Šelpice
Ba?ka
Častkov
Košarovce
Mengusovce
Rudník
Smrdáky
Vyšná Olšava
Závadka
Dražkovce
Sirník
Svätá Mária
Nedanovce
Poruba pod Vihorlatom
Dvorianky
Arnutovce
Mlyn?eky
Vavrišovo
Nevidzany
Abovce
Kamanová
Prochot
Horné Vestenice
Veľká Dolina
Choňkovce
Ipeľské Predmostie
Tupá
Merník
Podkriváň
Dolné Trhovište
Horné Semerovce
Ba?kov
Slavkovce
Koškovce
Liptovská Sielnica
Štitáre
Lu?atín
Ňárad
Dežerice
Smre?any
Oravský Biely Potok
Koniarovce
Hrabi?ov
Kráľova Lehota
Rie?ka
Poľný Kesov
Bitarová
Iňa?ovce
Závada
Hronsek
Nižné Ružbachy
Belina
Pusté Sady
Nový Ruskov
Hôrky
Ťapešovo
Zemplínske Jastrabie
Ohradzany
Čifáre
Medzany
Dulova Ves
Vlachy
Siladice
Plavecký Peter
Malá Čausa
Pren?ov
Veľké Kršteňany
Nadlice
Litmanová
Šarišské Bohdanovce
Tvarožná
Brehov
Pti?ie
Stredné Plachtince
Mokrý Háj
Vernár
Jasenové
Podbran?
Kostolné
Rudlov
Okrúhle
Stretava
Kunova Teplica
Ču?ma
Veľké Dravce
Holiša
Úbrež
Voznica
Veľká Hradná
Babindol
Nižný Klátov
Veľké Držkovce
Pa?a
Horné Zelenice
Boliarov
Vlková
Remetské Hámre
Čimhová
Hrubý Šúr
Sikenica
Milpoš
Koválov
Zvon?ín
Betlanovce
Dúbravka
Pitelová
Žlkovce
Spišské Hanušovce
Stará Hali?
Beša
Opatovská Nová Ves
Bíňovce
Horné Hámre
Buková
Bruty
Kostolná Zárie?ie
Stráža
Drnava
Ov?ie
Boľkovce
Nimnica
Kokošovce
Snakov
Kvašov
Hronské Kosihy
Trávnik
Prestavlky
Neverice
Krásnohorská Dlhá Lúka
Dubovce
Petrová
Dobro?
Košolná
Dolná Ždaňa
Haligovce
Vrádište
Keť
Fri?kovce
Veľké Kozmálovce
Lú?ka
Hôrka nad Váhom
Strážne
Kaloša
Michal nad Žitavou
Stupné
Nová?any
Zárie?ie
Kuzmice
Drienica
Falkušovce
Gemerský Jablonec
Mu?ín
Veľké Dvorany
Podhradie
Boľ
Podhorany
Poriadie
Mníšek nad Popradom
Jovice
Tur?ek
Vyškovce nad Ipľom
Bukovec
Koprivnica
Plavecké Podhradie
Hermanovce nad Topľou
Stránske
Uzovská Panica
Gáň
Tušice
Lovce
Hrabkov
Zlatníky
Lov?a
Kalša
Stožok
Hažín nad Cirochou
Hradište pod Vrátnom
Záhor
Chanava
Radnovce
Hrachovište
Drienovská Nová Ves
Kuková
Va?ovce
Dolné Lov?ice
Brezina
Licince
Záhorce
Číž
Lontov
Svätý Kríž
Plavecký Mikuláš
Chľaba
Gemerská Panica
Kameňany
Prietrž
Malé Uherce
Oborín
Kaplna
Sliepkovce
Mokroluh
Dolná Lehota
Braväcovo
Bobot
Tesáre
Rudnianska Lehota
Breznica
Čab
Žakovce
Bartošovce
Fa?kov
Stará Myjava
Šemša
Bzenov
Župkov
Smilno
Krásna Lúka
Beňadovo
Horná Ves
Pavlovce
Rudná
Krškany
Tren?ianske Mitice
Horná Mariková
Skrabské
Rejdová
Malý Slivník
Veľké Ozorovce
Rudník
Kochanovce
Panické Dravce
Párnica
Žakarovce
Terany
Radatice
Nem?iňany
Zlaté
Martovce
Radvaň nad Dunajom
Bohunice
Lú? na Ostrove
Podlužany
Červený Kameň
Pucov
Kojšov
Senné
Detvianska Huta
Hatalov
Dubové
Ďa?ov
Orlov
Kyjov
Veľká Paka
Kravany nad Dunajom
Štós
Bánovce nad Ondavou
Vasiľov
Hosťovce
Dvorany nad Nitrou
Chrabrany
Neporadza
Žalobín
Nitrianska Streda
Čeľadice
Ladomerská Vieska
Dravce
Podhorie
Červenica
Baloň
Plechotice
Senohrad
V?elince
Chrasť nad Hornádom
Zatín
Nová Vieska
Brezni?ka
Valaská Dubová
Slivník
Maršová
Horný Hri?ov
Zamarovce
Sklené
Chmiňany
Adamovské Kochanovce
Rumanová
Matiašovce
Janíky
Ladice
Vysoká nad Uhom
Cestice
Zemianske Podhradie
Lomná
Jatov
Červenica pri Sabinove
Nižný Slavkov
Hucín
Horovce
Čierne nad Topľou
Zábiedovo
Brodzany
Gemer
Gregorovce
Povoda
Litava
Staré
Dolná Breznica
Ondavské Matiašovce
Ploské
Gerlachov
Muránska Dlhá Lúka
Tuchyňa
Lutiše
Veľké Turovce
Tur?ianska Štiavni?ka
Krivá
Strelníky
Kuklov
Motešice
Hr?eľ
Čerhov
Rokycany
Pernek
Ložín
Dolný Lieskov
Podlužany
Slavnica
Ostratice
Štiavnické Bane
Slovenská Kajňa

Beloveža
Ivanovce
Opoj
Hozelec
Blhovce
Veľký Kamenec
Kapušianske Kľa?any
Holumnica
Santovka
Čenkovce
Jovsa
Svinica
Topoľovka
Necpaly
Dedinka
Veľaty
Lada
Liptovský Ján
Vojany
Kravany
Malatiná
Markovce
Jablonec
Pataš
Pôtor
Švošov
Tôň
Topoľnica
Radava
Nový Tekov
Dolná Poruba
Michal na Ostrove
Poša
Dobrá Voda
Davidov
Vrbnica
Blatná na Ostrove
Vel?ice
Jurské
Prašník
Jablonov nad Turňou
Jarabina
Bijacovce
Kobyly
Streženice
Vtá?kovce
Zbyňov
Lipovec
Ľubiša
Plavé Vozokany
Bardoňovo
Janova Lehota
Hrachovo
Ružiná
Kola?no
Tur?ianske Kľa?any
Kvetoslavov
Sklabiná
Lysica
Veli?ná
Podkonice
Či?arovce
Žehňa
Jablonové
Malý Slavkov
Ladomirová
Slep?any
Hrn?iarske Zalužany
Čaka
Palín
Balog nad Ipľom
Ubľa
Divinka
Sasinkovo
Zemplínska Široká
Ipeľský Sokolec
Zemianske Sady
Krišovská Liesková
Kazimír
Radôstka
Domaňovce
Hontianske Moravce
Blatnica
Padáň
Horovce
Malinová
Horné Otrokovce
Hontianske Tesáre
Veľké Teriakovce
Vyšná Myšľa
Hostice
Sokoľ
Dlhá nad Váhom
Tureň
Veľké Dvorníky
Širkovce
Dubová
Budimír
Fiľakovské Ková?e
Mýtne Ludany
Odorín
Svätuše
Hrušov
Dunajov
Liptovská Štiavnica
Harmanec
Popudinské Mo?idľany
Chmeľov
Veľký Folkmar
Liptovská Teplá
Priechod
Oponice
Vlachovo
Dulov
Dubodiel
Zubák
Lú?nica nad Žitavou
Hlboké
Rastislavice
Malachov
Chmeľnica
Prievaly
Veľký Klíž
Hlboké nad Váhom
Oravská Poruba
Komo?a
Krušetnica
Súľov Hradná
Košická Polianka
Veľká nad Ipľom
Záhradné
Jakubovany
Jur nad Hronom
Dubovany
Dolné Srnie
Petrovce nad Laborcom
Osikov
Výborná
Kráľ
Borovce
Tren?ianske Bohuslavice
Nededza
Bracovce
Rúbaň
Kunerad
Nem?ice
Kmeťovo
Stará Lesná
Slovenské Pravno
Marhaň
Brestovec
Žbince
Horné Lefantovce
Visolaje
Hladovka
Bátka
Betliar
Li?artovce
Malé Dvorníky
Trebeľovce
Jelšovce
Lúky
Iliašovce
Gemerská Ves
Ratnovce
Koš
Zemplínska Nová Ves
Smolinské
Pribeník
Poloma
Bohdanovce
Báb
Práznovce
Dolný Lopašov
Jasenica
Selec
Lok
Horné Mýto
Košická Belá
Veľký Horeš
Olcnava
Hrn?iarska Ves
Čakanovce
Richvald
Kechnec
Dúbravy
Rudinská
Sása
Ľubietová
Čataj
Kľa?any
Dolný Pial
Rapovce
Ludrová
Kalinkovo
Lu?ivná
Veľké Kosihy
Bohdanovce nad Trnavou
Lodno
Vydrník
Bežovce
Snežnica
Pastuchov
Zálesie
Jablonov
Černík
Jedľové Kostoľany
Malá Lehota
Lenartov
Petrova Ves
Svederník
Ruská Nová Ves
Kružlov
Korytárky
Mikušovce
Demandice
Hertník
Častkovce
Uli?
Volkovce
Čechynce
Gerlachov
Dolná Strehová
Lednica
Či?ava
Doľany
Lekárovce
Kojatice
Cigeľ
Čebovce
Čajkov
Veľký Lipník
Porá?
Veľké Orvište
Vyšná Šebastová
Bacúch
Novosad
Liptovská Kokava
Hradište
Kľušov
Skýcov
Moravany
Kálnica
Sirk
Modra nad Cirochou
Mirkovce
Sedlice
Ľubochňa
Machulince
Salka
Slovenské Nové Mesto
Príbovce
Kráľovi?ove Kra?any
Lakšárska Nová Ves
Kamenný Most
Abrahám
Rakovec nad Ondavou
Kola?kov
Košecké Podhradie
Demjata
Marianka
Papín
Kostolište
Lastovce
Skároš
Horná Ves
Tekovské Nemce
Jamník
Kokšov Bakša
Bzovík
Podhorany
Ďur?iná
Jablonové
Hubová
Pohranice
Kurima
Tovarné
Rohovce
Vlkanová
Terňa
Čakajovce
Fri?ovce
Vinosady
Stará Kremni?ka
Bátovce
Kútniky
Ľubeľa
Malé Leváre
Gánovce
Košťany nad Turcom
Kráľovce
Horná Poruba
Spišský Hrhov
Jasenie
Kľa?no
Skalka nad Váhom
Luká?ovce
Sverepec
Miloslavov
Mníchova Lehota
Brehy
Krpeľany
Šajdíkove Humence
Švábovce
Kátlovce
Tepli?ka
Žabokreky
Vozokany
Baka
Malý Horeš
Nemce
Varhaňovce
Čierne Kľa?any
Veselé
Trnavá Hora
Šíd
Povina
Uteká?
Zalužice
Hrušovany
Biskupice
Sokoľany
Zemplínske Hradište
Krivany
Hvozdnica
Hronec
Obid
Kra?únovce
Hamuliakovo
Dolné Obdokovce
Podhájska
Vl?kovce
Jasenov
Veľký Lapáš
Malé Trakany
Veľký Blh
Lastomír
Brvnište
Košické Oľšany
Čir?
Kráľov Brod
Čata
Mo?a
Kamenná Poruba
Buzica
Hažlín
Bud?a
Ostrov
Ohrady
Unín
Liptovská Porúbka
Nová Bošáca
Trávnica
Hrhov
Sokolovce
Pravenec
Čalovec
Veľký Slavkov
Biely Kostol
Kostoľany nad Hornádom
Šarišské Jastrabie
Svätý Anton
Nána
Beňuš
Bú?
Hajná?ka
Cejkov
Mýtna
Jánovce
Pobedim
Bidovce
Sielnica
Vyšný Žipov
Podvysoká
Nižná Slaná
Stankovany
Trebatice
Kostolné Kra?any
Dolné Ko?kovce
Klasov
Tren?ianske Jastrabie
Rázto?no
Nitrianska Blatnica
Sebechleby
Jasová
Dolné Orešany
Hul
Drahňov
Krasňany
Závažná Poruba
Hostie
Tužina
Gbeľany
Dolná Tižina
Rimavské Janovce
Hronský Beňadik
Liešťany
Žemberovce
Horný Bar
Pozdišovce
Vitanová
Partizánska Ľup?a
Borša
Belá Dulice
Chminianska Nová Ves
Cerová
Banská Belá
Nitrianske Su?any
Malá Ida
Veľká Lehota
Zemplínske Hámre
Muráň
Golianovo
Nová Ves nad Žitavou
Čáry
Hencovce
Doj?
Čiližská Radvaň
Šarišské Dravce
Reca
Nitrica
Baj?
Smolník
Horná Streda
Pohronský Ruskov
Spišský Hrušov
Lubeník
Brekov
Udavské
Brzotín
Vrbov
Podbiel
Boťany
Sokolce
Nové Sady
Dúbrava
Rajecká Lesná
Sedliská
Malženice
Ska?any
Tekovská Breznica
Považany
Krn?a
Vyšné Ružbachy
Veľký Grob
Rožkovany
Andovce
Medzibrod
Brezovica
Poruba
Žup?any
Suchá Hora
Trstín
Veľký Ďur
Ždaňa
Tul?ík
Slanec
Svätoplukovo
Oravský Podzámok
Želovce
Veľké Blahovo
Bojni?ky
Ruskov
Lutila
Kamenica nad Hronom
Stráne pod Tatrami
Tovarníky
Vavre?ka
Mošovce
Ružindol
Ždiar
Beckov
Gemerská Hôrka
Chrenovec Brusno
Bošáca
Haniska
Ihľany
Vyhne
Voderady
Habovka
Nižný Žipov
Mal?ice
Mokrance
Krakovany
Čí?ov
Ľubotín
Predmier
Malý Šariš
Radoľa
Vištuk
Žirany
Mojzesovo
Konská
Pribylina
Hájske
Hodejov
Lazy pod Makytou
Nenince
Semerovo
Trakovice
Predajná
Limbach
Liptovský Peter
Bystri?ka
Kysak
Láb
Pre?ín
Ko?ovce
Dlhá nad Oravou
Jakubov
Šumiac
Michalová
Lieskovec
Veľké Trakany
Kamienka
Rybník
Dolná Streda
Malinovo
Urmince
Hniezdne
Čierna Voda
Babín
Chotín
Nižná Myšľa
Istebné
Ková?ová
Biel
Hrochoť
Dlhé Kl?ovo
Vydrany
Malcov
Bušince
Farná
Lietava
Dolná Mariková
Kráľová pri Senci
Opatovce nad Nitrou
Hronské Kľa?any
Okoli?ná na Ostrove
Ražňany
Rovinka
Kolta
Trstené pri Hornáde
Modrý Kameň
Uhrovec
Kajal
Lubina
Jahodná
Kolíňany
Starý Tekov
Komjatná
Bolešov
Málinec
Modrany
Bíňa
Košúty
Torysa
Preseľany
Perín Chym
Zemplínska Teplica
Dubovica
Domaniža
Tomášovce
Budkovce
Rybany
Hontianske Nemce
Kláštor pod Znievom
Val?a
Petrovice
Dudince
Lov?ica Trubín
Svinia
Štítnik
Červeník
Dolný Hri?ov
Ge?a
Sobotište
Beladice
Sološnica
Vinohrady nad Váhom
Blatné
Nová Dedina
Svinná
Kamenín
Hermanovce
Hronovce
Plavnica
Úľany nad Žitavou
Telgárt
Bobrov
Helcmanovce
Obyce
Breza
Ďurkov
Mel?ice Lieskové
Čierny Brod
Nová Lesná
Borský Svätý Jur
Hraň
Horný Vadi?ov
Poniky
Lazany
Ož?any
Kovarce
Vrbovce
Banské
Klátova Nová Ves
Hybe
Kráľová nad Váhom
Lietavská Svinná Babkov
Tomášikovo
Liptovská Osada
Mostová
Oravská Jasenica
Plevník Drienové
Chlebnice
Hôrka
Lipová
Spišské Tomášovce
Nižný Hrabovec
Radzovce
Žihárec
Iža
Podhorany
Most pri Bratislave
Horná Štubňa
Dolný Ohaj
Studienka
Záhorská Ves
Sekule
Kluknava
Horné Obdokovce
Pusté Úľany
Štefanov
Ostrovany
Krajné
Veľké Ludince
Vinné
Žabokreky nad Nitrou
Báhoň
Šarovce
Hlinné
Kuchyňa
Nižný Hrušov
Somotor
Kuzmice
Tesárske Mlyňany
Liptovské Revúce
Vini?né
Zemianske Kostoľany
Rudina
Vígľaš
Veľký Cetín
Kendice
Alekšince
Hali?
Chminianske Jakubovany
Brezovica
Fintice
Pohronská Polhora
Plášťovce
Žaškov
Sady nad Torysou
Chocholná Vel?ice
Orechová Potôň
Bešeňov
Sľažany
Mníšek nad Hnilcom
Toporec
Badín
Kriváň
Sebedražie
Šintava
Nacina Ves
Harichovce
Čereňany
Lú?ky
Štvrtok na Ostrove
Michaľany
Dohňany
Žehra
Lemešany
Dubník
Krížová Ves
Zavar
Lietavská Lú?ka
Diviacka Nová Ves
Suchá nad Parnou
Nová Dedinka
Bobrovec
Drienovec
Križovany nad Dudváhom
Jarok
Petrovany
Vikartovce
Zákop?ie
Kamenná Poruba
Dechtice
Horná Potôň
Diviaky nad Nitricou
Dobrá Niva
Jacovce
Slovenská Ves
Nemecká
Ludanice
Trhovište
Bystri?any
Lehota
Radošovce
Stráňavy
Žitavany
Holice
Krušovce
Slavošovce
Kameni?ná
Nitrianske Hrn?iarovce
Horná Kráľová
Dulovce
Vidiná
Zuberec
Horné Orešany
Plave?
Kamenec pod Vtá?nikom
Leles
Kamenica
Majcichov
Lomni?ka
Slovinky
Chorvátsky Grob
Jaslovské Bohunice
Kolárovice
Rimavská Se?
Kotešová
Makov
Vinica
Rab?ice
Vinodol
Pružina
Šuňava
Dolný Štál
Parchovany
Vysoká pri Morave
Slovenský Grob
Spišská Teplica
Če?ejovce
Matúškovo
Bojná
Dolné Saliby
Víťaz
Soblahov
Omšenie
Mužla
Jaklovce
Nedožery Brezany
Nitrianske Rudno
Kozárovce
Švedlár
Radošina
Veľké Uherce
Ochodnica
Jelenec
Turie
Rišňovce
Margecany
Olešná
Dvorníky
Sihelné
Gemerská Poloma
Dlhé Pole
Podolie
Madunice
Sa?urov
Špa?ince
Divín
Selce
Brestovany
Zubrohlava
Drietoma
Kalná nad Hronom
Klin
Bzince pod Javorinou
Lovinobaňa
Maňa
Boleráz
Moravský Svätý Ján
Pukanec
Častá
Hrn?iarovce nad Parnou
Moravany nad Váhom
Váhovce
Pruské
Veľké Lovce
Bran?
Letanovce
Voj?ice
Richnava
Kapušany
Drienov
Brusno
Dlhé nad Cirochou
Prašice
Imeľ
Budmerice
Lisková
Seňa
Lysá pod Makytou
Veľké Ripňany
Rozhanovce
Vý?apy Opatovce
Nový Život
Batizovce
Spišský Štiavnik
Banka
Bu?any
Zbehy
Rakúsy
Strekov
Šúrovce
Tomášov
Trhová Hradská
Lokca
Udi?a
Pliešovce
Korňa
Zemné
Veľký Biel
Dolná Krupá
Oslany
Diakovce
Hrabušice
Čaklov
Gbelce
Kysucký Lieskovec
Hodruša Hámre
Zborov nad Bystricou
Jesenské
Kalinovo
Družstevná pri Hornáde
Jablonica
Široké
Pe?ovská Nová Ves
Plavecký Štvrtok
Liptovská Tepli?ka
Valaská Belá
Soľ
Východná
Spišská Stará Ves
Kamenica nad Cirochou
Cinobaňa
Spišský Štvrtok
Vechec
Važec
Brodské
Stak?ín
Spišské Bystré
Zelene?
Streda nad Bodrogom
Lehnice
Huncovce
Ivanka pri Nitre
Plešivec
Závadka nad Hronom
Košeca
Jakubany
Divina
Vrakúň
Moravské Lieskové
Sol?any
Krásnohorské Podhradie
Pohorelá
Višňové
Papradno
Zlatná na Ostrove
Chtelnica
Drahovce
Kop?any
Lužianky
O?ová
Ladce
Raslavice
Kloko?ov
Svätý Peter
Veľká Ma?a
Zemianska Ol?a
Hranovnica
Liesek
Trnovec nad Váhom
Stre?no
Kecerovce
Dolné Vestenice
Bystré
Stará Bystrica
Veľké Kostoľany
Závod
Se?ovská Polianka
Zvolenská Slatina
Staškov
Šarišské Michaľany
Chynorany
Oravské Veselé
Nová Ľubovňa
Mojmírovce
Zázrivá
Zámutov
Bystrany
Popro?
Mútne
Nálepkovo
Lozorno
Ľubotice
Gajary
Topoľ?ianky
Rosina
Tren?ianska Turná
Nová Bystrica
Jasov
Horné Srnie
Zborov
Dolná Sú?a
Selice
Tekovské Lužany
Heľpa
Rajecké Teplice
Liptovská Lúžna
Hliník nad Hronom
Vysoká nad Kysucou
Veľká Ida
Topoľníky
Pribeta
Likavka
Pata
Veľký Kýr
Tren?ianske Stankovce
Kokava nad Rimavicou
Neded
Slovenská Ľup?a
Polomka
Nitrianske Pravno
Jelšava
Oravská Lesná
Horné Saliby
Novoť
Hruštín
Dunajská Lužná
Zohor
Nesluša
Smolenice
Klenovec
Belá nad Cirochou
Belá
Turňa nad Bodvou
Tepli?ka nad Váhom
Vl?any
Prakovce
Horná Sú?a
Bátorove Kosihy
Svr?inovec
Varín
Rudňany
Rohožník
Markušovce
Veľké Leváre
Spišské Vlachy
Štrba
Cabaj Čápor
Zlaté Klasy
Čachtice
Oravská Polhora
Hanušovce nad Topľou
Tešedíkovo
Bánov
Oko?
Trstice
Lehota pod Vtá?nikom
Veľká Lomnica
Liptovské Slia?e
Cífer
Marcelová
Borský Mikuláš
Valaská
Tren?ianska Teplá
Valaliky
Jelka
Kanianka
Veľké Zálužie

Šoporňa
Podbrezová
Mo?enok
Lendak
Šaštín Stráže
Gab?íkovo
Ľubica
Jelovica
Studor
Maline
Dule
Srednja vas
Jelendol
Boginja vas
Bukovica
Koreno
Gabrovka
Zagorica
Okrog
Kolovec
Podlog
Bistrica
Slatina
Globoko
Trnovec
Črešnjevec
Javorje
Slovenska vas
Trška Gora
Jelševec
Ravni
Zaboršt
Breznik
Planinska vas
Orehovica
Vrh
Kostrevnica
Senožeti
Gorenja vas
Gore
Kolk
Znojile
Boršt
Vinji Vrh
Koprivnik
Nova Gora
Hinje
Nemška vas
Jablanica
Gora
Kržiš?e
Laze
Kalce
Sajevce
Slivje
Slap
Lukovec
Veliki Dol
Preska
Podgorica
Češnjice
Podvrh
Loke
Vrbje
Rakovec
Log
Jablance
Gaj
Koritnica
Stržiš?e
Žirovnica
Jesenice
Pristava
Dekmanca
Planina pri Sevnici
Brdce
Stop?e
Hrastnik
Prapretno
Vrh
Bo?na
Šmiklavž
Dobrava
Sele
Gradiš?e
Vrhe
Šalovci
Sveti Jurij
Mota
Panovci
Črnci
Ropo?a
Zgornje Gradiš?e
Loka
Gabernik
Rogoznica
Brinje
Videm
Znojile
Vol?ja Jama
Zavrh
Zapotok
Ravne
Kompolje
Osredek
Vir
Hudo
Lu?e
Kamniška Bistrica
Planina
Liplje
Podkraj
Strmec
Potok
Brezje pri Dobrovi
Dvor
Koseze
Briše
Prelesje
Pungert
Žabnica
Gabrska Gora
Rovt
Selce
Okroglo
Mlaka
Tenetiše
Zgornja Besnica
Žeje
Spodnja Dobrava
Zgornja Dobrava
Leše
Vošce
Vrba
Selo
Nova vas
Malni
Fara
Šmihel
Stražiš?e
Ribjek
Draga
Sela
Hrastje
Perovo
Gorenje
Bukovica
Straža
Gorica
Križe
Mali Vrh
Breže
Podklanec
Zalisec
Zafara
Vrh pri Križu
Vrh pri Hinjah
Vinkov Vrh
Veliko Lipje
Treb?a vas
Stav?a vas
Srednji Lipovec
Sela pri Ajdovcu
Sadinja vas pri Dvoru
Poljane pri Žužemberku
Plešivica
Pleš
Malo Lipje
Lazina
Klopce
Kle?et
Jama pri Dvoru
Hinje
Gornji Kot
Gornji Ajdovec
Draš?a vas
Dolnji Ajdovec
Deše?a vas
Budganja vas
Boršt pri Dvoru
Žirovnica
Vrba
Smoku?
Selo pri Žirovnici
Moste
Doslov?e
Breznica
Žirovski Vrh
Zabrežnik
Sovra
Ravne pri Žireh
Ra?eva
Podklanec
Osojnica
Opale
Mrzli Vrh
Ledinica
Jar?ja Dolina
Izgorje
Goropeke
Breznica pri Žireh
Brekovice
Nadole
Ko?ice
Čermožiše
Sv. Lenart
Zabrekve
Topolje
Studeno
Spodnja Sorica
Smoleva
Selca
Potok
Podporezen
Osojnik
Železno
Zavrh pri Galiciji
Zaloška Gorica
Zalog pri Šempetru
Vrbje
Studence
Spodnje Roje
Ruše
Podvin
Podkraj
Pernovo
Novo Celje
Mala Pirešica
Ložnica pri Žalcu
Galicija
Drešinja vas
Dobriša vas
Brnica
Arja vas
Čretvež
Zabork
Mala gora
Spodnje Stranice
Radana vas
Planina na Pohorju
Osredek pri Zre?ah
Loška gora pri Zre?ah
Križevec
Koroška vas na Pohorju
Gra?i?
Gorenje pri Zre?ah
Črešnova
Boharina
Bezovje nad Zre?ami
Turški Vrh
Pestike
Korenjak
Gori?ak
Gorenjski Vrh
Drenovec
Belski Vrh
Špital
Sopota
Vidrga
Žvarulje
Zgornji Prhovec
Zavine
Zabreznik
Zabava
Vrh pri Mlinšah
Vine
Šklendrovec
Selo pri Zagorju
Ržiše
Rti?e
Roviš?e
Rodež
Razpotje
Razbor pri Čemšeniku
Ravne pri Mlinšah
Ravenska vas
Požarje
Potoška vas
Polšina
Podlipovica
Podkraj pri Zagorju
Padež
Osredek
Mošenik
Mlinše
Mali Kum
Log pri Mlinšah
Kandrše del
Jesenovo
Jelenk
Jarše
Družina
Dolgo Brdo pri Mlinšah
Dolenja vas
Dobrljevo
Briše
Brezje
Borovak pri Podkumu
Borje pri Mlinšah
Blodnik
Šentjanž nad Drav?ami
Sv. Vid
Sv. Primož na Pohorju
Mirke
Lukovica pri Brezovici
Lesno Brdo del
Bistra
Zaplanina
Zajasovnik del
Zahomce
Vologa
Selo pri Vranskem
Prapre?e
Limovce
Čreta
Čeplje
Brode
Dedni Vrh pri Vojniku
Žel?e
Zlate?e
Zabukovje
Vizore
Vine
Verpete
Velika Raven
Trnovlje pri Socki
Tomaž nad Vojnikom
Straža pri Novi Cerkvi
Straža pri Dolu
Selce
Rove
Razdelj
Rakova Steza
Polže
Podgorje pod Čerinom
Novake
Male Dole
Lipa pri Frankolovem
Lešje
Lemberg pri Novi Cerkvi
Landek
Konjsko
Koblek
Kladnart
Jankova
Ivenca
Ilovca
Hrenova
Gradiš?e pri Vojniku
Globo?e
Gabrovec pri Dramljah
Dol pod Gojko
Čreškova
Bovše
Bezovica
Bezenškovo Bukovje
Beli Potok pri Frankolovem
Vojsko
Vesca
Utik
Torovo
Selo pri Vodicah
Povodje
Polje pri Vodicah
Dornice
Dobruša
Stenica
Vitanjsko Skomarje
Brezen
Zemono
Slap
Pore?e
Orehovica
Nanos
Hraš?e
Lancova vas pri Ptuju
Veliki Oki?
Vareja
Trnovec
Šturmovci
Sovi?e
Skorišnjak
Repiš?e
Popovci
Majski Vrh
Ljubstava
Jurovci
Gradiš?e
Dravinjski Vrh
Dravci
Dolena
Berinjak
Belavšek
Barislovci
Vrh
Uzmani
Ulaka
Tomažini
Škrlovica
Škamevec
Š?urki
Strletje
Srobotnik pri Vel. Laš?ah
Srnjak
Sloka Gora
Selo pri Robu
Puš?e
Purka?e
Prhajevo
Prazniki
Poznikovo
Podulaka
Podsmreka pri Velikih Laš?ah
Podkogelj
Podhojni Hrib
Plosovo
Pe?ki
Opalkovo
Mohorje
Medvedjek
Marin?ki
Male Laš?e
Logarji
Laporje
Kukmaka
Krkovo pri Karlovici
Kot pri Veliki Slevici
Knej
Karlovica
Kaplanovo
Jaki?evo
Hrustovo
Hleb?e
Gradež
Gorenje Kališ?e
Dvorska vas
Dolš?aki
Dednik
Četež pri Turjaku
Centa
Bukovec
Brlog del
Brankovo
Boštetje
Bavdek
Adamovo
Vinska Gora
Šmartinske Cirkovce
Škalske Cirkovce
Šenbric
Silova
Prelska
Podgorje
Pirešica
Paški Kozjak
Lopatnik pri Velenju
Lopatnik
Laze
Kav?e
Janškovo selo
Hrastovec
Bev?e
Zgornje Vetrno
Viso?e
Vadi?e
Spodnje Vetrno
Slap
Seni?no
Ro?evnica
Retnje
Potarje
Popovo
Palovi?e
Novake
Loka
Leše
Hušica
Hudo
Hudi Graben
Grahovše
Gozd
Čadovlje pri Trži?u
Brezje pri Trži?u
Breg ob Bistrici
Brdo
Trnovski Vrh
Sovjak
Črmlja
Jagodnik
Kostanjevica
Zidani Most
Zavrh
Zaloka
Zagorica
Zabrdje
Vrta?e
Vrhtrebnje
Vrhovo pri Šentlovrencu
Vrh pri Trebelnem
Vrh
Vrbovec
Vol?je Njive
Vol?ja Jama
Vesela Gora
Veliki Videm
Velike Dole
Velika Ševnica
Velika Loka
Vavp?a vas pri Dobrni?u
Trstenik
Trnje
Trbinc
Štefan pri Trebnjem
Štatenberk
Šmaver
Škrljevo
Škrjan?e
Škovec
Ševnica
Šentrupert
Šentlovrenc
Šahovec
Svetinja
Sv. Vrh
Studenec
Stranje pri Velikem Gabru
Stranje pri Dobrni?u
Stara Gora
Stan
Selska Gora
Selo pri Mirni
Sejenice
Sajenice
Rožni Vrh
Roženberk
Roje pri Trebelnem
Roje pri Čatežu
Reva
Replje
Rep?e
Rde?i Kal
Razbore del
Ravnik
Ravne
Radna vas
Puš?ava
Pugled pri Mokronogu
Pristavica pri Vel. Gabru
Primštal
Preska pri Dobrni?u
Praprotnica
Podturn
Podlisec
Pluska
Pekel
Ostrožnik
Ornuška vas
Muhabran
Mrzla Luža
Most
Mirna vas
Migolska Gora
Migolica
Meglenik
Medvedjek
Martinja vas
Mali Videm
Mali Cirnik pri Šentjanžu
Male Dole pri Stehanji vasi
Mala Ševnica
Mala Loka
Ma?ji Dol
Lukovek
Lokve pri Dobrni?u
Log pri Žužemberku
Log
Lisec
Lipnik
Kukenberk
Krušni Vrh
Krtina
Križni Vrh
Križ
Kriška Reber
Korita
Korenitka
Kamnje
Kamni Potok
Jezero
Jelševec
Iglenik pri Veliki Loki
Hudeje
Hrastovica
Hrastno
Grm
Gri? pri Trebnjem
Gradiš?e pri Trebnjem
Gornje Prapre?e
Gorenji Vrh pri Dobrni?u
Gorenji Podboršt pri V. Loki
Gorenji Mokronog
Gorenje Zabukovje
Gorenje Medvedje selo
Gorenje Laknice
Gorenje Jesenice
Gorenja vas pri Mokronogu
Gorenja vas pri Mirni
Gorenja vas pri Čatežu
Gorenja vas
Gorenja Nemška vas
Gorenja Dobrava
Gombiš?e
Goljek
Glinek
Dre?ji Vrh
Draga pri Šentrupertu
Dolnje Prapre?e
Dolga Njiva pri Šentlovren.
Dolenji Vrh
Dolenji Podboršt pri Treb.
Dolenje Zabukovje
Dolenje Selce
Dolenje Ponikve
Dolenje Medvedje selo
Dolenje Laknice
Dolenje Kamenje pri Dobrni?u
Dolenje Jesenice
Dolenja vas pri Čatežu
Dolenja Nemška vas
Dolenja Dobrava
Dol pri Trebnjem
Dobravica pri Vel. Gabru
Čužnja vas
Češnjice pri Trebelnem
Češnjevek
Cirnik
Cikava
Cesta
Cerovec pri Trebelnem
Bruna vas
Brinje
Brezovica pri Trebelnem
Brezovica pri Mirni
Brezje pri Trebelnem
Bogne?a vas
Blato
Bitnja vas
Bi?
Bene?ija
Belšinja vas
Beli Gri?
Babna Gora
Artmanja vas
Ar?elca
Župa
Vrhe del
Prapre?e del
Partizanski Vrh
Ostenk
Ojstro
Gabrsko
Dobovec
Čebine
Znojile
Zatolmin
Zakraj
Zadlaz Žab?e
Zadlaz Čadrg
Vol?anski Ruti
Stržiš?e
Seliš?e
Selce
Sela pri Vol?ah
Sela nad Podmelcem
Rut
Ro?e
Prapetno
Postaja
Porezen
Ponikve
Poljubinj
Pe?ine
Modrejce
Modrej
Loje
Kuk
Kozmerice
Kozarš?e
Koritnica
Kneške Ravne
Kanalski Lom
Grahovo ob Ba?i
Gorski Vrh
Drobo?nik
Daber
Čadrg
Bukovski Vrh
Ba?a pri Podbrdu
Pondor
Ojstriška vas
Loke
Črni Vrh
Šentjanž nad Štorami
Svetli Dol
Prožinska vas
Pe?ovje
Ogorevc
Laška vas pri Štorah
Kompole
Kanjuce
Draga
Skorno pri Šoštanju
Gaberke
Florjan
Podgora
Gavce
Zibiška vas
Završe pri Grobelnem
Zastranje
Zadrže
Vršna vas
Vodenovo
Vinski Vrh pri Šmarju
Topolovec
Šerovo
Sveti Štefan
Stranje
Spodnje Selce
Spodnja Ponkvica
Sotensko pri Šmarju
Senovica
Rakovec
Pustike
Predenca
Predel
Polžanska vas
Polžanska Gorca
Platinovec
Pijovci
Pe?ica
Orehovec
Nova vas pri Šmarju
Mo?le
Mala Pristava
Lipovec
Lekmarje
Laše
Krtince
Kristan Vrh
Korpule
Konuško
Kamenik
Jerovska vas
Hajnsko
Grobelce
Grli?e
Gornja vas
Globoko pri Šmarju
Gaj
Dvor
Dragomilo
Dol pri Šmarju
Dol pri Pristavi
Cerovec pri Šmarju
Brecljevo
Bodrišna vas
Bodrež
Bobovo pri Šmarju
Bezgovica
Belo
Beli Potok pri Lembergu
Babna Reka
Babna Brda
Zalog pri Škofljici
Reber pri Škofljici
Pleše
Klada
Gradiš?e nad Pijavo Gorico
Gorenje Blato
Glinek
Drenik
Dole pri Škofljici
Bukov Vrh nad Visokim
Visoko pri Poljanah
Virlog
Vincarje
Vešter
Valterski Vrh
Trnje
Trata
Sv. Tomaž
Ševlje
Sv. Petra Hrib
Sv. Barbara
Sv. Duh
Suha
Stirpnik
Staniše
Spodnja Luša
Rovte v Selški dolini
Rete?e
Puštal
Pungert
Pozirno
Podpulfrca
Papirnica
Sv. Ožbolt
Na Logu
Moškrin
Lipica
Kovski Vrh
Knape
Hosta
Grenc
Goste?e
Gorenja vas Rete?e
Gabrška Gora
Gabrovo
Forme
Florjan nad Zmincem
Draga
Dorfarje
Breznica pod Lubnikom
Binkelj
Sv. Andrej
Osre?je
Zloganje
Zavinek
Zalog pri Škocjanu
Zaboršt
Tomažja vas
Stranje pri Škocjanu
Stopno
Stara Bu?ka
Segonje
Ruhna vas
Ma?kovec pri Škocjanu
Klenovik
Jerman Vrh
Jar?ji Vrh
Hrastulje
Gornja Stara vas
Goriška vas pri Škocjanu
Goriška Gora
Gorenje Radulje
Gorenje Dole
Gabrnik
Dolenje Radulje
Dolenje Dole
Ču?ja Mlaka
Žegar
Zlate?e pri Šentjurju
Zgornje Slemene
Zgornje Selce
Zalog pod Uršulo
Zagaj pri Ponikvi
Vrbno
Voglajna
Vodule
Voduce
Vodruž
Vodice pri Slivnici
Vodice pri Kalobju
Viso?e
Vezovje
Vejice
Uniše
Turno
Trška Gorca
Trno
Tratna pri Grobelnem
Tratna ob Voglajni
Tajhte
Šibenik
Šedina
Svetelka
Straža na Gori
Straška Gorca
Srževica
Spodnje Slemene
Sotensko pod Kalobjem
Slatina pri Ponikvi
Repno
Razbor
Rakitovec
Podvine
Podpe? pri Šentvidu
Podpe? nad Marofom
Podlešje
Podgrad
Podgaj
Planinski Vrh
Planinska vas
Planinca
Paridol
Ostrožno pri Ponikvi del
Osredek
Okrog
Marija Dobje
Lutrje
Lopaca
Loke pri Planini
Lokarje
Laze pri Dramljah
Krivica
Krajn?ica
Kameno
Jelce
Jazbin Vrh
Jarmovec
Hrušovje
Hruševec
Hrastje
Hotunje
Grušce
Grobelno del
Gori?ica
Golobinjek pri Planini
Drobinsko
Doropolje
Dolga Gora
Dole
Dobrina
Dobovec pri Ponikvi
Cerovec
Brezje ob Slomu
Botri?nica
Bezovje pri Šentjurju
Žvabovo
Žerjavin
Zapuže
Vrh pri Šentjerneju
Vrbovce
Vol?kova vas
Šmarje
Šmal?ja vas
Šentjakob
Sela pri Šentjerneju
Roje
Razdrto
Rakovnik
Pristavica
Pristava pri Šentjerneju
Prapre?e pri Šentjerneju
Polhovica
Ostrog
Orehovica
Mrše?a vas
Mihovica
Mali Ban
Loka
Lede?a vas
Imenje
Gorenje Vrhpolje
Gorenje Gradiš?e pri Šentj.
Gorenja Stara vas
Gorenja Gomila
Gorenja Brezovica
Dr?a
Drama
Dolenji Maharovec
Dolenje Vrhpolje
Dolenje Mokro Polje
Dolenje Gradiš?e pri Šentj.
Dolenja Stara vas
Dolenja Brezovica
Dobravica
Čisti Breg
Cerov Log
Brezje pri Šentjerneju
Breška vas
Apnenik
Vranji Vrh
Šomat
Sve?ane
Stara Gora pri Šentilju
Sladki Vrh
Plodršnica
Kresnica
Jurjevski Dol
Ceršak
Žerjavka
Srednja vas pri Šen?urju
Milje

Hotemaže
Markovci
Domanjševci
Dolenci
Čepinci
Budinci
Žihlava
Ženik
Sveti Jurij ob Š?avnici
Stara Gora
Stanetinci
Roži?ki Vrh
Mali Moravš?ak
Kupetinci
Kraljevci
Ko?ki Vrh
Grabšinci
Galušak
Gabrc
Čakova
Brezje
Blaguš
Biserjane
Novinci
Hvaletinci
Gibina
Žice
Zgornja Ba?kova
Sv. Ana v Slov. goricah
Lokavec
Krivi Vrh
Kremberk
Froleh
Dražen Vrh del
Trni?e
Sol?ava
Robanov Kot
Podolševa
Logarska Dolina
Zapotok
Vinice
Sinovica
Ravni Dol
Petrinci
Nova Štifta
Male Vinice
Kržeti
Kra?ali
Jelovec
Janeži
Betonovo
Štajerska vas
Zgornje Laže
Zgornja Pristava
Zbelovska Gora
Vešenik
Tepanjski Vrh
Špitali? pri Slov. Konjicah
Škedenj
Škalce
Strtenik
Stare Slemene
Spodnje Preloge
Spodnje Laže
Spodnje Grušovje
Spodnja Pristava
Sojek
Selski Vrh
Prežigal
Preloge pri Konjicah
Polene
Podpe? ob Dravinji
Podob
Petelinjek pri Lo?ah
Perovec
Penoje
Ostrožno pri Lo?ah
Novo Tepanje
Nova vas pri Konjicah
Mla?e
Mali Breg
Spodnji Jernej
Kraberk
Konjiška vas
Kola?no
Kloko?ovnik
Kamna Gora
Gabrovnik
Gabrovlje
Dobrnež
Brezje pri Lo?ah
Breg pri Konjicah
Radkovec
Nova Gora nad Slovensko Bistrico
Zgornja Nova vas
Vrhole pri Slov. Konjicah
Vrhole pri Laporju
Visole
Urh
Turiška vas na Pohorju
Trnovec pri Slovenski Bistrici
Šentovec
Strug
Stranske Makole
Stari Log
Stari Grad
Spodnje Polj?ane
Spodnja Brežnica
Sevec
Sele pri Polskavi
Ritoznoj
Razgor pri Žabljeku
Prepuž
Pokoše
Podgrad na Pohorju
Podbo?
Planina pod Šumikom
Novake
Nadgrad
Moste?no
Modri?
Modraže
Malo Tinje
Lukanja
Ložnica
Lovnik
Lokanja vas
Ljubi?no
Levi?
Križe?a vas
Krasna
Kova?a vas
Kot na Pohorju
Kostanjevec
Korplje
Ko?no pri Polskavi
Ko?no ob Ložnici
Kalše
Jurišna vas
Ješovec
Jelovec pri Makolah
Hrastovec pod Bo?em
Globoko ob Dravinji
Gladomes
Gaj
Fošt
Farovec
Drumlažno
Dolgi Vrh
Črešnjevec
Čadramska vas
Cigonca
Bukovec
Brezje pri Slov. Bistrici
Brezje pri Polj?anah
Vrhe
Vodriž
Tomaška vas
Šmiklavž
Sele del
Mislinjska Dobrava
Gradiš?e
Golavabuka
Gmajna
Brda
Veliki Dol
Tublje pri Komnu
Šepulje
Stomaž
Senadolice
Razguri
Pristava
Prelože pri Lokvi
Poljane pri Štjaku
Podbreže
Majcni
Mahni?i
Kregoliš?e
Jakovce
Hribi
Gradnje
Gradiš?e pri Štjaku
Godnje
Dolenje
Dol pri Vogljah
Kamenško
Žurkov Dol
Žigrski Vrh
Znojile pri Studencu
Zgornje Vodale
Zgornje Mladeti?e
Zavratec
Vrhek
Vrh pri Boštanju
Tržiš?e
Trš?ina
Trnovec
Tel?ice
Štajngrob
Šmar?na
Škovec
Šentjur na Polju
Šentjanž
Svinjsko
Studenec
Srednik
Spodnje Mladeti?e
Slan?ji Vrh
Skrovnik
Selce nad Blanco
Roviš?e pri Studencu
Roga?ice
Radna
Radež
Ra?ica
Primož
Prešna Loka
Polje pri Tržiš?u
Poklek nad Blanco
Podboršt
Pijavice
Pe?je
Pavla vas
Otavnik
Osredek pri Krmelju
Osredek pri Hubajnici
Orešje nad Sevnico
Orehovo
Okroglice
Novi Grad
Mrzla Planina
Mrtovec
Metni Vrh
Malkovec
Mala Hubajnica
Lon?arjev Dol
Leskovec v Podborštu
Laze pri Boštanju
Križ
Krajna Brda
Kompolje
Koludrje
Kladje nad Blanco
Kaplja vas
Kal pri Krmelju
Jeperjek
Jelovec
Hudo Brezje
Goveji Dol
Gornje Impolje
Gornje Brezovo
Gabrje
Druš?e
Drožanje
Dolnje Orle
Dolnje Impolje
Dedna Gora
Čelovnik
Cerovec
Budna vas
Brezovo
Breg
Birna vas
Arto
Apnenik pri Boštanju
Sovinek
Vinji Vrh pri Semi?u
Trebnji Vrh
Stranska vas pri Semi?u
Starihov Vrh
Sodji Vrh
Sela pri Vr?icah
Pugled
Preloge
Potoki
Podreber
Oskoršnica
Omota
Nestoplja vas
Moverna vas
Maline pri Štrekljevcu
Krvav?ji Vrh
Krupa
Kal
Hrib pri Cerovcu
Gradnik
Gornje Laze
Cerovec pri Črešnjevcu
Brstovec
Brezovica pri Črmošnjicah
Brezje pri Vinjem Vrhu
Vurmat del
Veliki Bo?
Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Spodnja Selnica
Gradiš?e na Kozjaku
Log
Lobnica
Bezena
Žahenberc
Trli?no
Tlake
Sv. Jurij
Log
Dona?ka Gora
Dobovec pri Rogatcu
Brezovec pri Rogatcu
Ve?eslavci
Sotina
Serdica
Rogašovci
Perto?a
Ocinje
Nuskova
Kramarovci
Fikšinci
Zgornje Se?ovo
Zgornje Negonje
Zagaj pod Bo?em
Vinec
Velike Rodne
Tuncovec
Topole
Sv. Florijan
Strmec pri Sv. Florijanu
Spodnji Gabrnik
Spodnje Se?ovo
Spodnje Negonje
Rjavica
Ratanska vas
Prnek
Pristavica
Podturn
Plat
Nimno
Male Rodne
Kamna Gorca
Kamence
Ka?ji Dol
Gradiški Dol
Gabrovec pri Kostrivnici
Gabrce
Ceste
Cerovec pod Bo?em
Brezje pri Podplatu
Brestovec
Zgornji Lehen na Pohorju
Zgornji Janževski Vrh
Zgornja Orlica
Žukovo
Zlati Rep
Zapuže pri Ribnici
Zadniki
Vintarji
Velike Poljane
Škrajnek
Sv. Gregor
Slatnik
Sajevec
Rigelj pri Ortneku
Pusti Hrib
Pugled pri Karlovici
Prapro?e
Nemška vas
Marši?i
Lipovec
Levstiki
Krn?e
Kot pri Rakitnici
Jun?je
Hudi Konec
Hrova?a
Hoj?e
Gri?
Grebenje
Graben
Gorenji Lazi
Gorenje Podpoljane
Gašpinovo
Dolenje Podpoljane
Dane
Črni Potok pri Vel. Laš?ah
Črnec
Bukovec pri Poljanah
Brinovš?ica
Breg pri Ribnici na Dol.
Blate
Andol
Šprinc
Razkrižje
Kopriva
Preški Vrh
Podgora
Koroški Selovec
Dobja vas
Zgoša
Zgornja Dobrava
Zapuže
Zaloše
Zadnja vas
Vrbnje
Voš?e
Studen?ice
Srednja Dobrava
Spodnja Lipnica
Spodnja Dobrava
Slatna
Rovte
Ravnica
Prezrenje
Praproše
Posavec
Polj?e
Pera?ica
Ovsiše
Nova vas pri Lescah
Noše
Mlaka
Miša?e
Lipnica
Hraše
Hlebce
Gorica
Globoko
Dvorska vas
Dobro Polje
Dobravica
Črnivec
Češnjica pri Kropi
Brda
Zgornji Kozji Vrh
Vas
Št. Janž pri Radljah
Sv. Trije Kralji
Sv. Anton na Pohorju
Spodnja Orlica
Radelca
Dobrava
Žrnova
Zgornji Kocjan
Turjanski Vrh
Spodnji Kocjan
Radenski Vrh
Ra?ki Vrh
Pari?jak
Murš?ak
Murski Vrh
Melanjski Vrh
Kocjan
Kapelski Vrh
Janžev Vrh
Hrašenski Vrh
Obrežje
Žebnik
Zavrate
Zagrad
Vrhovo
Svibno
Stari Dvor
Rudna vas
Po?akovo
Njivice
Mo?ilno
Loška Gora
Log pri Vrhovem
Jelovo
Jagnjenica
Hotemež
Brunška Gora
Brunk
Zgornja Gorica
Podova
Planica
Kopivnik
Prose?ka vas
Poznanovci
Otovci
Ma?kovci
Kuštanovci
Dankovci
Bodonci
Stražiš?e
Zagrad
Lokovica
Kot pri Prevaljah
Dolga Brda
Breznica
Belšak
Tupali?e
Srednja Bela
Spodnja Bela
Poto?e
Nova vas
Hrib
Hraše pri Preddvoru
Breg ob Kokri
Sv. Lovrenc
Matke
Kaplja vas
Dolenja vas
Studenec
Sajev?e
Planina
Orehek
Loha?a
Liplje
Landol
Ko?e
Gorenje
Dilce
Bukovje
Brezje pod Nanosom
Založe
Orova vas
Lo?ica ob Savinji
Vurmat del
Rde?i Breg del
Zgornje Gruškovje
Strajna
Stanošina
Spodnje Gruškovje
Sedlašek
Ložina
Jablovec
Gorca
Dežno pri Podlehniku
Olimje
Vonarje
Vidovica
Vera?e
Sv. Ema
Sela
Pristava pri Mestinju
Pristava pri Lesi?nem
Pecelj
Nezbiše
Lastni?
Jer?in
Imenska Gorca
Gostinca
Cmereška Gorca
Brezovec pri Polju
Zagorje
Vol?e
Trnje
Šilentabor
Slovenska vas
Selce
Ribnica
Nadanje selo
Kal
Gradec
Čepno
Sv. Peter
Parecag
Vukovski Vrh
Vukovski Dol
Vukovje
Vosek
Spodnji Jakobski Dol
Slatenik
Ranca
Poli?ki Vrh
Poli?ka vas
Po?enik
Ložane
Kušernik
Jelen?e
Flekušek
Drankovec
Dragu?ova
Dolnja Po?ehova
Žurge
Stroji?i
Podvrh
Papeži
Padovo pri Osilnici
Mirtovi?i
Ložec
Križmani
Grintovec pri Osilnici
Bezgovica
Bezgarji
Belica
Zasavci
Zagorje
Vuzmetinci
Vodranci
Vitan
Vinski Vrh
Vi?anci
Veliki Brebrovnik
Veli?ane
Šardinje
Šalovci
Strmec pri Ormožu
Strjanci
Strezetina
Stanovno
Spodnji Klju?arovci
Senešci
Sen?ak
Ritmerk
Rakovci
Pršetinci
Preclava
Pavlovski Vrh
Pavlovci
Obrež
Miklavž pri Ormožu
Mihovci pri Vel. Nedelji
Mihalovci
Mali Brebrovnik
Mala vas pri Ormožu
Lunovec
Libanja
Lešniški Vrh
Lešnica
Lahonci
La?aves
Kora?ice
Kog
Kajžar
Jastrebci
Hujbar
Hranjigovci
Hermanci
Hardek
Hajndl
Gradiš?e pri Ormožu
Grabe
Gornji Klju?arovci
Gomila pri Kogu
Godeninci
Frankovci
Drakšl
Dobrovš?ak
Dobrava
Cvetkovci
Cerovec Stanka Vraza
Bresnica
Zlogona vas
Zlogona Gora
Zgornje Grušovje
Ugovec
Straža pri Oplotnici
Raskovec
Prihova
Oplotnica
Okoška Gora
Marke?ica
Malahorna
La?na Gora
Kovaški Vrh
Gorica pri Oplotnici
Dobrova pri Prihovi
Dobriška vas
Brezje pri Oplotnici
Božje
Koglo
Žihovo selo
Ždinja vas
Zalog
Zagrad pri Oto?cu
Vrhe
Vrh pri Pahi
Vinji Vrh
Vinja vas
Veliki Podljuben
Vavta vas
Trška Gora
Travni Dol
Štravberk
Šmarješke Toplice
Šentjošt
Suhor
Strelac
Stranska vas
Stopi?e
Srebrni?e
Sevno
Sela pri Zburah
Sela pri Zaj?jem Vrhu
Sela pri Štravberku
Sela pri Ratežu
Rumanja vas
Ratež
Rakovnik pri Bir?ni vasi
Rajnovš?e
Radovlja
Pristava
Prapre?e pri Straži
Potov Vrh
Podgrad
Podgora
Plemberk
Petelinjek
Petane
Pangr? Grm
Paha
Orešje
Mali Slatnik
Mali Podljuben
Mali Orehek
Mali Cerovec
Male Brusnice
Mala Strmica
Lutrško selo
Loke
Lešnica
Leskovec
Laze
Kuzarjev Kal
Koti
Konec
Jurka vas
Jelše pri Oto?cu
Jama
Iglenik
Hudo
Hrib pri Orehku
Herinja vas
Gumberk
Gri? pri Klevevžu
Gradenje
Gorenje Gr?evje
Gorenja vas pri Šmarjeti
Golušnik
Gabrje
Družinska vas
Dolnje Mraševo
Dolnja Težka Voda
Dolenje Lakovnice
Dolenje Kronovo
Dolenje Karteljevo
Dolenje Kamenje
Dolenje Gr?evje
Dolenja vas
Dol pri Šmarjeti
Dobovo
Črmošnjice pri Stopi?ah
Črešnjice
Češ?a vas
Brezovica pri Stopi?ah
Brezovica
Brezje
Bori?evo
Bela Cerkev
Podgozd
Tabor
Šmihel
Steske
Spodnja Branica
Pristava
Potok pri Dornberku
Oševljek
Loke
Draga
Dombrava
Bukovica
Budihni
Brdo
Zavodice
Volog
Spodnje Kraše
Rovt pod Menino
Potok
La?ja vas
Dobletina
Čreta pri Kokarjah
Brdo
Žeje
Zadraga
Spodnje Duplje
Polica
Okroglo
Malo Naklo
Gobovce
Cegelnica
Bistrica
Sv. Jernej nad Muto
Sv. Primož nad Muto
Veš?ica
Varpolje
Spodnje Pobrežje
Poljane
Nizka
Homec
Grušovlje
Dobrovlje pri Mozirju
Suhi Vrh
Središ?e
Prosenjakovci
Lon?arovci
Zgornji Tuštanj
Zgornji Prekar
Zgornja Javoršica
Zalog pri Morav?ah
Zalog pri Kresnicah
Vinje pri Morav?ah
Sveti Andrej
Straža pri Morav?ah
Stegne
Spodnji Tuštanj
Spodnji Prekar
Spodnja Javoršica
Soteska pri Morav?ah
Serju?e
Selo pri Morav?ah
Selce pri Morav?ah
Rudnik pri Morav?ah
Pretrž
Pogled
Podstran
Podgorica pri Pe?ah
Ples
Negastrn
Mošenik
Limbarska Gora
Križate
Krašce
Katarija
Imenje
Hrib nad Rib?ami
Hrastnik
Gori?ica pri Morav?ah
Gorica
Gabrje pod Limbarsko Goro
Dvorje
Dole pri Krašcah
Dole pod Sv. Trojico
Češnjice pri Morav?ah
Završe
Tolsti Vrh pri Mislinji
Paka del
Vrhovo pri Mirni Pe?i
Šentjurij na Dolenjskem
Selo pri Zagorici
Poljane pri Mirni Pe?i
Orkljevec
Jordankal
Jelše
Hrastje pri Mirni Pe?i
Hmelj?i?
Gorenji Podboršt
Gorenji Globodol
Golobinjek
Dolenji Podboršt
Dolenji Globodol
Čemše
Biška vas
Sela na Krasu
Novelo
Nova vas
Korita na Krasu
Podkraj pri Mežici
Onkraj Meže
Breg
Železniki
Želebej
Vidoši?i
Škrilje
Škemljevec
Svržaki
Slamna vas
Ravnace
Rakovec
Radovi?i
Radoši
Prilozje
Podzemelj
Otok
Okljuka
Mlake
Malo Leš?e
Ma?kovec pri Suhorju
Krma?ina
Krivoglavice
Krašnji Vrh
Klošter
Kapljiš?e
Kamenica
Jugorje pri Metliki
Hrast pri Jugorju
Grm pri Podzemlju
Grabrovec
Gornji Suhor pri Metliki
Gerši?i
Dragomlja vas
Dolnji Suhor pri Metliki
Dolnja Lokvica
Dole
Čurile
Brezovica pri Metliki
Boži? Vrh
Boršt
Boldraž
Bere?a vas
Žlebe
Vikr?e
Verje
Vaše
Tehovec
Studen?ice
Spodnja Senica
Seni?ica
Osolnik
Ladja
Hraše
Golo Brdo
Drago?ajna
Dol
Brezovica pri Medvodah
Belo
Strelci
Prvenci
Zgornji Slemen del
Za Kalvarijo
Vodole
Vinarje
Tr?ova
Srednje
Ribniško selo
Pekel
Nebova
Laznica
Jelovec
Hrastje
Grušova
Gaj nad Mariborom
Celestrina
Bole?ka vas
Zgornja Sve?a
Stogovci
Stane?ka vas
Spodnja Sve?a
Slape
Skrblje
Sitež
Podlože
Planjsko
Lešje
Kup?inji Vrh
Grdina
Dol pri Stopercah
Žirovše
Zlatenek
Zgornji Petelinjek
Zgornje Prapre?e
Zgornje Loke
Zavrh pri Trojanah
Vrhovlje
Vranke
Videm pri Lukovici
Veliki Jelnik
V Zideh
U?ak
Trnov?e
Trnjava
Šentvid pri Lukovici
Suša
Straža
Spodnji Petelinjek
Spodnje Prapre?e
Spodnje Loke
Prvine
Prilesje
Preserje pri Zlatem Polju
Preserje pri Lukovici
Poljane nad Blagovico
Podsmre?je
Podmilj
Podgora pri Zlatem Polju
Obrše
Mali Jelnik
Mala Lašna
Log
Krajno Brdo
Korpe
Javorje pri Blagovici
Imovica
Hribi
Gradiš?e pri Lukovici
Gorenje

© 2007 - www.wo-liegt.de